Overdrachtsbelasting: 2 of 6 procent?

Bij het bepalen van de overdrachtsbelasting van een pand is van belang of het pand naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Is een pand oorspronkelijk gebouwd als woning, dan geldt 2 procent, anders is het 6 procent. De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft hierover recent in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven.

Oorspronkelijk

Of een pand als woning bedoeld is, wordt bekeken aan de hand van de oorspronkelijke bouwkundige aard en de objectieve bestemming: hoe is de indeling, welke zijn de voorzieningen? Wat niet meeweegt, is of het pand – direct voor de overdracht – feitelijk gebruikt werd als woning.

Uitzonderingen

Voor gebouwen die niet naar hun aard bestemd zijn voor bewoning, geldt het tarief van 6 procent. Er zijn wel uitzonderingen: bij voorbeeld als een pand zo grondig en praktisch onomkeerbaar verbouwd is, dat het niet langer geschikt is voor de oorspronkelijke functie. Dan wordt 2 procent overdrachtsbelasting gehanteerd. Als een pand diverse bestemmingen heeft wordt nog lastiger vast te stellen welk tarief van toepassing is. Ons kantoor neemt het graag met u door.

  • Bij het bepalen van het overdrachtstarief is het van belang of een pand oorspronkelijk gebouwd is als woning.
  • Wat niet meeweegt, is of een pand dat niet werd ontworpen voor bewoning, daarvoor wordt gebruikt.