Schenkingsrecht

Ook in 2018 mag er weer belastingvrij 100.000 euro worden geschonken. Een familieband is geen vereiste. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We nemen een en ander in vogelvlucht met u door. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met een complete uitleg. Het is bovendien van belang dat uw schenking goed wordt vastgelegd.

Eigen woning

De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is. Er mag niet eerder gebruik zijn gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Verder moet het geschonken bedrag gebruikt worden voor de aankoop of verbetering/verbouwing van een eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld, of voor afkoop van erfpacht. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar als de vrijstelling niet direct geheel kan worden benut.

Leeftijdsdiscriminatie

Het is de vraag of de gestelde maximumleeftijd juridisch houdbaar is, omdat men dit leeftijdsdiscriminatie zou kunnen noemen. Het is opvallend dat de tijdelijke vrijstelling, zoals die gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, meer werd toegepast op ontvangers boven de 40 jaar.

  • De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is.
  • Een jongere partner kan derhalve fiscaal gunstig uitpakken.