Van samenwonen naar apart wonen

Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen.  Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen.

Hypotheekschuld

Wanneer u bijvoorbeeld een koophuis met hypotheek hebt en een van u blijft in het huis wonen en gaat de hypotheek alleen betalen, zal ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner moeten worden vastgelegd. Anders blijft de vertrekkende partner aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Daarnaast zal de hypotheekgever akkoord moeten gaan met de nieuwe situatie.

Kantonrechter

Bij een huurhuis: staat het huurcontract op uw naam, zonder vastgelegde afspraken, dan kunt u in de woning blijven. Is uw partner officieel medehuurder of contractueel medehuurder en bent u het niet eens over wie in de woning blijft, dan biedt de kantonrechter soelaas. Een advocaat is daarbij niet nodig. De rechter weegt de belangen van u beiden en de belangen van de verhuurder wanneer het huurcontract op uw beider naam staat.

  • Wanneer u uit elkaar gaat en u hebt een koophuis met hypotheek, dan moet de vertrekkende partner worden ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid.
  • Wanneer u een huurhuis hebt, is het van belang op wiens naam (of namen) het huurcontract staat.