Wanneer bent u als opvolgend bestuurder aansprakelijk?

Wanneer u de bestuurder van een onderneming opvolgt, bent u niet in alle omstandigheden aansprakelijk voor het zakelijk doen en laten van uw voorganger. Ons kantoor vertelt u graag wanneer u wel of niet aansprakelijk bent in dergelijke gevallen. Ter illustratie belichten we hier in vogelvlucht een zaak die onlangs speelde voor Gerechtshof Amsterdam.

Procedure

De enig bestuurder van een onderneming overleed. Om lopende zaken af te handelen en de vennootschap in kwestie te ontbinden moest er een opvolger komen.
De advocaat van de onderneming – verwikkeld in een gerechtelijke procedure – adviseerde een uiteraard meerderjarig kind van de overleden bestuurder hem pro forma op te volgen. Er moest nu eenmaal een bestuurder zijn om de procedure te kunnen voortzetten.

Declaratie

Nadat de vennootschap was ontbonden, presenteerde voornoemde advocaat een declaratie aan de opvolger. Deze was het met de factuur niet eens en zag af van betaling. Vervolgens was het aan de advocaat aan te tonen dat de opvolger opdracht gaf tot voortzetting van de procedure en garant zou staan voor financiële verplichtingen, waartoe de advocaat zijn declaratie rekende. Het Hof rekende niet met de advocaat mee.

  • Als opvolger van de bestuurder van een onderneming bent u niet altijd aansprakelijk voor het handelen van uw voorganger.
  • Ons kantoor legt u graag uit wanneer u wel of niet aansprakelijk bent.