Duidelijkheid bij fusie of splitsing

Bij splitsing van een bedrijf of fusie tussen bedrijven is het van groot belang dat een duidelijke beschrijving van de overgang van vermogensbestanddelen wordt opgenomen. Is deze beschrijving onduidelijk, dan zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde om een en ander streeploos te laten verlopen.

Landelijk dagblad

Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd. Het is bijvoorbeeld verplicht dat een fusie of splitsing in een landelijk dagblad wordt aangekondigd, zodat u er kennis van kunt nemen en eventueel in verzet kunt komen. Daarnaast is er de regeling die de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk stelt voor schulden die bij de fusie of splitsing al bestonden.

Onredelijkheden

Een andere beschermende maatregel kan door de rechter worden genomen: hij kan een overeenkomst wijzigen of naar de prullenbak verwijzen wanneer de overeenkomst onredelijkheden bevat. Dan is er nog een regeling die de nieuwe rechtspersonen verantwoordelijk stelt voor vermogensbestanddelen (schulden) die niet beschreven zijn en waarvan daarom onduidelijk is wie de rechthebbende is.

  • Splitsing van een bedrijf en fusie tussen bedrijven is complexe materie: ons kantoor biedt professionele begeleiding.
  • Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd.