Boedelbeschrijving: haken en ogen

Wanneer iemand overleden is, wordt een boedelbeschrijving opgemaakt: kort gezegd een lijst met alle bezittingen en schulden. Dit is niet altijd verplicht, maar wel nuttig. In veel gevallen kan dit onderhands, zonder notaris. Maar ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen. Zeker als erfgenamen vermoeden dat goederen worden achtergehouden. Wij staan uiteraard voor u klaar.

Beneficiaire aanvaarding

Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard (dit kan diverse redenen hebben), is een boedelbeschrijving verplicht. Dit is de taak van de erfgenamen, of van de executeur, wanneer die bij testament benoemd is en de benoeming is aanvaard. De executeur is verplicht de beschrijving aan de erfgenamen te verstrekken. Uitzonderingen daargelaten, moet de beschrijving voor belanghebbenden ter inzage komen bij de griffie van de rechtbank of ten kantore van de boedelnotaris.

Bewijskracht

Op verzoek van personen die kunnen aantonen voldoende belang te hebben bij een boedelbeschrijving kan de kantonrechter bevel geven tot een dergelijke beschrijving: de rechter wijst een notaris aan die de akte zal opmaken. Maakt u zelf een boedelbeschrijving dan staan we u graag terzijde. Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.

  • Ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen.
  • Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.