Familiestatuut in een familiebedrijf

familiestatuut familiebedrijf

In een familiebedrijf is het verstandig een familiestatuut op te stellen. In zo’n document kunnen allerlei afspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld over de bedrijfsopvolging. Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en de ontwikkeling van het bedrijf bevorderen. Ons kantoor staat u graag terzijde bij het opstellen van een familiestatuut.

Bedrijfsvisie en -missie

Behalve afspraken over de bedrijfsopvolging kunt u in een familiestatuut zaken vastleggen als een bedrijfsvisie en -missie, eigendomsafspraken, de procedure voor het aanstellen van directieleden, dividendbeleid, afspraken bij echtscheidingen in de familie en afspraken over de gevolgen van het uittreden van familieleden. Als familie bepaalt u zelf wat in de statuten moet komen en wij adviseren u daarbij.

Juridisch afdwingbaar

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn het familiestatuut aan te passen: omstandigheden veranderen immers. Als familie hebt u de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken door sancties bij schending van de afspraken in het statuut op te nemen. Vanzelfsprekend mag een en ander niet strijdig zijn met de wetgeving, maar daar ziet ons kantoor natuurlijk op toe.

  • Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en ontwikkeling van het bedrijf bevorderen.
  • U hebt de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken.